Träpulver

I vår fabrik i Sävsjö så tillverkar vi träpulver till förbränning. Träpulvret produceras av restprodukter från hyvlerier och andra träindustrier. Fukthalten ligger på cirka 6% och det effektiva värmevärdet är cirka 4,9 MWh per ton. Askhalten i träpulver är densamma som för kutterspån, cirka 1% och svavelhalten är cirka 0,01%.

Vi säljer träpulver direkt från vår fabrik på Hjärtlandavägen 4 i Sävsjö. Vid beställning kontakta Albin Rahm070-561 34 11.