Bark

Bark är en restprodukt från sågverks- och massaindustrin. Barken är en viktig råvara till bioenergin. Barken har en askhalt på cirka tre procent. Fukthalten är ungefär 55 procent. Det effektiva värmevärdet är 2,0 MWh per ton.

Vi blandar barken med torrare bränsle för att få en jämnare och bättre fukthalt på bränslet. Därmed kan vi erbjuda en högre kvalitet.

Vi säljer och köper bark. Välkomna att kontakta oss.