Energived

Energived består av träd eller delar av träd som inte klarar massa- och sågverksindustrins kvalitetskrav. Till exempel kan det vara träd som drabbats av rotröta eller har andra felaktigheter som inverkar negativt på kvaliteten. Ask- och svavelhalt är något mindre än halterna i skogsflis. Fukthalten ligger på cirka 35 procent medan ask- och svavelhalt är mindre än 1,5, respektive 0,05 procent.

Långemåla Energileveranser AB köper och säljer energived. Välkommen att kontakta oss för aktuella priser.