Torrflis

Torrflis blir till genom flisning av så kallade justerrester av plank och brädor på sågverken. Det är ett torrt bränsle med en fukthalt på cirka 15 procent. Det effektiva värmevärdet är 4,6 MWh per ton. Askhalten är låg, en procent. Svavelhalten är 1,5 procent.

Vi på Långemåla Energileveranser AB blandar oftast torrflis med fuktigare bränslen som bark eller skogsflis för att skapa en jämnare fukthalt. Därmed kan vi erbjuda ett bättre bränsle.

Långemåla Energileveranser AB säljer och köper torrflis från sågverksindustrin. Välkommen att kontakta oss för aktuella priser.