Städbark

Städbarken är en restprodukt från sågverk och massaindustrin som vi köper för att förädla den till andra produkter, exempelvis täckbark och barkmull. Städbarken ligger i kompost i cirka två år innan den blir täckbark och barkmull.