Om oss

Vi skapar ren energi

Långemåla Energileveranser AB förmedlar och omvandlar biprodukterna från skogsbruket i södra Sverige till ny och ren bioenergi som vi sedan levererar till värmeproduktion. Vi levererar också våra produkter till pellets-, cellulosa- och spånskiveindustrin.

Vi tar årligen hand om cirka 1,2 miljoner kubikmeter grot och biprodukter från sågverk i ett område från Norrköping i norr till Växjö i väst och Ystad i söder. 

Vi är LEAB!

Vi sponsrar