Allt började med
en barktipp

Fröet till Långemåla Energileveranser AB skapades redan 1989.

Bolagets VD, Peter Thormalm, arbetade inom vården då han och hans dåvarande fru Annelie köpte en skogsfastighet i Sandbäckshult. Där hade Peter tänkt driva traditionellt skogsbruk och jaga. Men på fastigheten fanns även en stor barktipp, och den blev början på något helt annat.

När Peter och Annelie skulle anlägga en ny gräsmatta hemma på tomten provade de att dryga ut matjorden med bark av högsta kvalitet. Det visade sig vara ett mycket lyckat experiment. Här föddes en affärsidé och så kom bolaget Thormalm Täck & Barkmull till.

Den ursprungliga barktippen var snabbt borta och Peter tog då kontakt med de lokala sågverken för att komma över mer bark. Affärerna växte och i början av 90-talet köpte man en egen lastbil och blev en del av Mönsterås lastbilscentral. Samtidigt etablerade man barktippar över stora delar av Småland. Bland kunderna under denna tid märktes särskilt Weibulls och Södra Århults Torv, som valde Thormalm Täck & Barkmull för den höga kvaliteten.

I kontakt med de lokala sågverken uppkom nya möjligheter. På sågverken fanns flera restprodukter som Peter och Annelie såg möjligheter att förädla. Framför allt handlade det om spån, flis och bark som kunde säljas vidare som bränsle. Peter tog kontakt med ett flertal värmeverk som var intresserade av att köpa biobränsle. Detta ledde till att företaget expanderade kraftigt.

Mellan 1998 och 2002 utökades personalstyrkan från tre till tjugo anställda. Under samma tid blev en gammal lastbil till fyra helt nya flisbilar. Då köptes också en stjärnsikt in, som innebar att man kunde leverera ett sortiment med ännu jämnare och renare kvalitet.

2002 omsatte bolaget 40 miljoner kronor per år. Då köptes bolaget upp av Econova. Där verkade Peter som platschef för Region Öst under sju framgångsrika och spännande år.

2009 kände Peter att Econova hade blivit för stort för honom. Då skapade han Långemåla Energileveranser AB, med ett starkt fokus på skogsflis. Bolaget har tagit stora marknadsandelar sedan dess. Dessutom har verksamheten utvecklats med nya produkter och tjänster på flera fronter.