För en grönare planet

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy ska harmonisera med bolagets verksamhet och beskriva hur vi på Långemåla Energileveranser arbetar, tar ansvar samt följer upp vår miljöpåverkan. Långemåla Energileveranser bidrar till samhällsnyttan genom att ta hand om och omvandla samhällets och skogens restprodukter till ren energi eller för annan typ av nytta till gagn för nuvarande samt kommande generationer.

Läs vår miljöpolicy

Läs vårt hållbarhetsbesked

fsc

Utifrån inarbetade rutiner och arbetsmetoder säkerställer vi att lagar, förordningar och andra krav för vår verksamhet efterlevs. Målsättningen är att miljöprestandan ständigt ska förbättras. Insatserna ska grundas på vad som är rimligt, motiverat och möjligt i fråga om teknik, ekonomi och miljöleverans.

Läs FSC-certifikat

Läs PEFC-certifikat