C-flis

C-flis (cellulosa-flis) är en restprodukt från sågverken som säljs till massaindustrin för produktion av pappersmassa. Det är de yttersta årsringarna av stocken som blir till C-flis.

Långemåla Energileveranser AB  köper och säljer C-flis. Välkommen att kontakta oss för aktuella priser.