Kutterspån

Kutterspån är en restprodukt från hyvlerierna. Vi säljer kutterspån som strö och till pelletsindustrin. Ask- och svavelhalten i kutterspån är densamma som för sågspån, cirka en procent respektive ca 0,03 procent. Kutterspånet är torrare än sågspån, med en fukthalt på cirka 10 procent. Det effektiva värmevärdet är cirka 4,7 MWh per ton.

Välkommen att kontakta oss för aktuella priser på kutterspån.