Långemåla Energileveranser AB

Vi arbetar för en skönare framtid

Vi skapar ren energi

Långemåla Energileveranser AB arbetar för en bättre miljö för dig och för våra kommande generationer. Vi tar hand om skogens restprodukter och omvandlar dem till ren energi i ett kretslopp som gynnar oss alla. 

Vi har lokal förankring genom våra biobränsleterminaler och kan tack vare dessa erbjuda effektiva logistiklösningar och mycket god lokal service. Vi bidrar även till det lokala kretsloppet genom att vi återinför biobränsleaska från värmeverk till skogen.

Vi är LEAB!

En investering för framtiden