Sågspån

Sågspån är en restprodukt från sågverken som säljs som råvara till spånskiveindustrin, pelletsindustrin och som ett bränslesortiment. Sågspånet har en fukthalt på cirka 60 procent. Ett ton sågspån har ett effektivt värmevärde på ungefär 2,3 MWh. Askhalten är cirka en procent och svavelhalten är ungefär 0,03 procent.

Långemåla Energileveranser AB köper och säljer sågspån från sågverken. Välkommen att kontakta oss för aktuella priser.