Lennox Wood

Född 2019
– e. Raja Mirchi (SE) u. Promise Me (SE)

Lennox Wood

Född 2019
E. Raja Mirchi
U. Promise Me

Finns på våran gård Johansdal.